TƯ VẤN GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Tư vấn giải thể doanh nghiệp và cách giải thể doanh nghiệp khi doanh nghiệp đó muốn chấm dứt hoạt động công ty như thế nào? Hiểu được vấn đề của các doanh nghiệp công ty KTC CONNECT đã mở ra dịch vụ giải quyết và hỗ trợ khách hàng làm thủ tục giải thể doanh nghiệp đúng quy trình và nhanh nhất.

Giải thể doanh nghiệp là gì?

Giải thể doanh nghiệp hay giải thể công ty là việc công ty đó muốn dừng và chấm dứt  mọi hoạt động của công ty do nhiều nguyên nhân khác nhau khiến công ty phải giải thể. Khi đó muốn giải thể doanh nghiệp và báo tạm dừng hoạt động và phải làm thủ tục pháp lý để trình lên cơ quan có thẩm quyền.

Tư vấn giải thể doanh nghiệp tại công ty KTC CONNECT

Quy trình làm thủ tục tại công ty KTC CONNECT

Hồ sơ giải thể công ty

Nội dung bao gồm:

  • Tên của đại diện pháp luật doanh nghiệp
  • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp khi đăng ký kinh doanh
  • Lý do mà doanh nghiệp giải thể
  • Cách giải quyết phát sinh từ hợp đồng lao động
  • Thời gian và thủ tục thanh lý hợp đồng, các công nợ
  • Cuối cùng là chữ kỹ người đại diện pháp luật của công ty

Thời gian hoàn tất thủ tục tại công ty KTC CONNECT

Theo thời gian quy định là 7 ngày kể từ ngày làm thủ tục xong với bên đại diện của doanh nghiệp. Sau đó bên đại diện sẽ thay mặt công ty được hỗ trợ giải thể doanh nghiệp nộp hồ sơ yêu cầu giải thể công ty lên cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

Trường hợp giải quyết nợ tại công ty KTC CONNECT

Nếu công ty chưa thanh toán được các khoản nợ thì cần phải gửi cho chủ nợ thông báo về những phương án đề ra để giải quyết nợ. Trong đó bao gồm tên, địa chỉ của chủ nợ, số tiền đang nợ, và thời gian và phương thức để thanh toán nợ. Cách thức và thời gian giải quyết khiếu nại của chủ nợ đống với doanh nghiệp.

Thời gian thanh toán nợ không được vượt quá 6 tháng kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.


Dịch vụ tư vấn giải thể doanh nghiệp tại công ty KTC CONNECT sẽ giúp khách hàng giải quyết mọi thủ tục nhanh chóng và không mất thời gian đi lại vất vả.